ප්‍රස්තාර අදින්න

ඉතින් මම අද තවත් සොෆ්ට්වෙයා එකක් ගැන කියන්න යන්නේ.මේක ප්‍රස්තාර අදින්නම හදපු එකක්. මේකේ නම Graph-4.4 වැඩි විස්තර පස්සේ කියන්නම්කෝ. ලින්ක් එක දාන්නම්, බාගෙන විස්තර කියන්න  (9.6 Mb)
 http://www.padowan.dk/bin/SetupGraph-4.4.exe.

2 comments: Leave Your Comments

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න