සා/පෙළ ගණිතය

                   ආයෙත් අපේ සා/පෙළ අය හම්බෙන්න මේ හදන්නේ. ගණිත
පේපර් එකේ දෙවන කොටස ගැන කියනවා කිව්වනේ. (පෙර ලිපිය) මම හිතන්නේ මේක තමා හොඳම වෙලාව.

    ඉතින් අපේ දෙවන පේපර් එක A, B කියලා කොටස් දෙකකටනේ

චූටිම චූටි අයට

  ඉතින් යාලුවනේ,
   

          මට හිතුනා චූටිම චූටි සොෆ්ට්වෙයා එකක් චූටිම චූටි අයට දෙන්න. මේ සොෆ්ට්වෙයා එක එකතු කරන්න, ගුණ කරන්න හදපු එකක්. පැත්තක ඉන්න රොබෝ උත්තරේ කියනවා. පොඩි අයනම් මේකට ...............

චතූර්ථක සමීකරණ

ඉතින් යාලුවනේ, 
 
        අපි පහු ගිය ලිපියකින් කතා කලානේ ඝනජ් සමීකරණ විසඳන හැටි.
(ඝනජ් සමීකරණ ලිපිය) ඉතින් මට හිතුනා, හතර වෙනි බලයේ (චතූර්ථක සමීකරණ) ගැන කතා කරන්න.

    ඒ කියන්නේ මේ වගේ සමීකරණ,


2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න