ඉලක්කම් ප්‍රයෝගය

                                                                                                                                                                                               


       මේ වගේ ආස හිතෙන ගොඩක් දේවල් ගණිතය හදාරන්කොට අපිට හම්බවෙනවා . හැබැයි මේක
ප්‍රයෝගයක්ම් කියලා කියන්න අමාරුයි.
යාලුවෙකුට සංකයාවක් හිතන්න කියලා පොඩි ගානක් හදවලා ඒ හිතපු සංකයාව කියන ක්‍රමයක් මේක. පහත පියවර බලන්නකෝ .


පියවර 1
යාලුවෙකුට සංකයාවක් හිතලා ඒක 3න් ගුණ කරන්න කියන්න

හංගන්න බෑ


      මේකත් ඉතින් මැජික් එකක් වගේ තමයි . පහතින් දක්වලා තියන වගුව පාවිච්චි කරලා අපිට කාගේ හරි වයස කියන්න පුළුවන්.  මේ වගුවේ පේලි 6 ක් තියනවනේ , අපි හිතමුකෝ  අපේ යාලුවාගේ වයස අව්රුදු 23 යි කියලා. ඉතින් අපි යාලුවට කියනවා එයාගේ වයස තියන පේලි ටික පෙන්වන්න කියලා. ඊට  පස්සේ  ඒ පේලි වල තියන උඩ ඉලක්කම් ටික එකතු කරනවා. එතකොට අපිට ඒ උත්තරයෙන්

සහෝදර සහෝදරියන් ගණන මැජික් එකකින් කියමු  ඉතින් යාලුවනේ අද මම කියන්න යන්නේ අමුතු දෙයක් ගැන .යම් පුද්ගලයෙකුට ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන් ගණන මේ ක්‍රමයෙන් කියන්න පුළුවන්.  උත්සහ කරලා බලන්නකෝ. යාලුවෙකුට පහත පියවර ටික කරන්න කියන්න. එතකොට අපිට එයාගේ සහෝදර සහෝදරියන් ගණන කියන්න පුළුවන්.

පියවර 1 
සහෝදරයන් ගණනට 2 ක් එකතු කරන්න.

පියවර 2
පිළිතුර 2 න්  ගුණකර ඊට 1 ක් එකතු කරන්න 

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න