ඉලක්කම් රටා 1

               අද මේ ගේන්නේ අමුතුම දෙයක්. ඉලක්කම් රටා සමුහයක පළමුවැන්න. බලන්නකෝ...................
මම මේ ටික පිළිවෙලකට ගහ ගත්තේ MATHTYPE එක පාවිච්චි කරලා.


0 comments:

Post a Comment

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න