ෆර්මාගේ අවසාන ප්‍රමේයය   ඉතින් යාලුවනේ, අද මේ කියන්න යන්නේ ලෝකයම මවිත කල ගණිත ගැටලුවක් ගැන. අපි පොඩ්ඩක් මේ
ගැටලුවේ වටපිටාව බලලා ඉමුකො.
 මතකද අපි පොඩි කාලයේ ඉගෙන ගත්ත පයිතගරස් ත්‍රික.  52 =32 +42 මේ වගේ ඒවා. ඒ කියන්නේ පයිතගරස් ප්‍රමේය තෘප්ත කරන සංඛ්‍යා. 3 ,4 ,5, කියන්නේ පයිතගරස් ත්‍රිකයක්. ඒ වගේම 6,8,10, ත් මේකට හරි යනවා. අපිට තව ගොඩක් මේ වගේ හොයා ගන්න පුළුවන්.
   කොටින්ම කිව්වොත් x2+y2=z2 තෘප්ත වෙන්න x,y,z  වලට අපිට විවිධ අගයන් හොයා ගන්න පුළුවන්. නමුත් x3+y3=z3  සපුරන්න x,y,z වලට පුර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් තියනවද කියලා අපිට හිතෙනවා. අපිට මෙහෙම හිතෙන්න කලින් ලෝකයේ හිටපු

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න