සා/පෙළ ශ්‍රේඩි ගාන ගොඩදාගන්න.............

     ඉතින් යාලුවනේ,මම අද දෙන්න හිතුවේ................. සාමාන්‍ය පෙළ කරන අයට වැදගත් දෙයක්. ඔයාලගෙ  exam එකට ගොඩක් මේ ලිපිය වැදගත් වෙයි.
   
          පසුගිය විභාග ගණනාවකින් එකතු කරල හදපු ශ්‍රේඩි ගණන්
තියෙන pdf file එකක් තමයි දෙන්න.මේකේ තියෙන ගණන් ටික හදා ගත්තොත් 2වෙනි paper එකේ 7 වෙනි ගාන ලේසියෙන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ අමාරු ගණන් තියෙනවා නම් අහන්නත් පුළුවන්....................

එහෙනම් බාගෙන බලන්නකෝ.

DOWNLOAD

                                         

3 comments: Leave Your Comments

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න