10 වසර වැඩ කාරයන්ට 1

  
    

6 වසර පොඩ්ඩන්ට 1

 
ඉතින් යාලුවනේ කොහොමද? අද මේ දෙන්න හදන්නේ 6  වසර ඉගෙන ගන්න පොඩ්ඩන්ට නිබන්ධනයක්. මේ නිබන්දනයේ; නිමානය හා සන්නිකර්ෂණය , කෝණ , සංඛ්‍යා රේඛාව යන

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න