සා / පෙළ ගොඩයන්න. ප්‍රස්තාර

  ඔන්න ඉතින් ගොඩදවසකට පස්සේ අයෙත් හිතුනා සා/ පෙළ ප්‍රස්තාර ගැන කතා කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රස්තාර අඳින්න කලින් පොඩි තැන
ඉඳලම ඉගෙන ගමු. අද දෙන කොටස පහතින් බාගන්න. එහෙනම්, ප්‍රස්තාර දෙවන කොටසින් ඉක්මනටම හමුවෙමු. ජයවේවා.

බාගන්න.  DOWNLOAD

0 comments:

Post a Comment

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න