6 , 10 විෂය නිර්දේශ වෙනස් වෙයි.

    ඔන්න ඉතින් අලුත් ආරංචියක් අරන් ආවා. 2015 වසරේ ඉඳලා 6 වසර හා 10 වසර විෂය නිර්දේශ වල පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා තියනවා. 6 වසරනම් ටිකක් අඩුවෙන්

සා/පෙළ ගොඩ යන්න. සම්භාවිතාව 1

   ඔන්න ඉතින් සා/පෙළ විභාගයත් ගොඩක් ළඟටම ඇවිත්. ඉතින් මේ හදන්නේ සම්භාවිතාව කොටසේ ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්තාර වලට අදාළ ගැටළු

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න