ධන ඍන කචල් ඉවරයි.

  


ගණිතයේ අදුනිකයින්ට තියන ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ධන සංඛ්‍යා හා ඍන සංඛ්‍යා සුළු කරගන්න තියන අමාරුව. ඉතින් මේ  හදන්නේ ධන ඍන කචල් එක සදහටම ඉවර කරලා දාන්න. ඉතින් එහෙනම් පහලින් දානවා වීඩියෝ එක . බලන්නකෝ......

බලන්න.

0 comments:

Post a Comment

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න