ජපන් ගුණ කිරීම

ඔන්න අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ජපානයේ පොඩි ළමයි ගුණ කරන්න ඉගෙන ගන්න හදන පොඩි උපක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් අපි උදාහරණයන් අරන් බලමුකෝ.

12 *13 හි පිළිතුර ලබා ගන්න විදිහ බලමු.


12 පහත පරිදි ඉරි මගින් ලියා ගන්න.දැන් 13 අනෙක් පසට පහත පරිදි ලියා ගන්න.
හරිම ලේසියි. දැන් චේදන ලක්ෂ්‍ය වලින් පිළිතුර ලබා ගන්න.
කොහොමද ජපන්නුන්ගේ වැඩ....
ආයෙත් දවසක හමුවෙමු. තව සංඛ්‍යා ගුණ කරලා බලන්න.

2 comments: Leave Your Comments

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න