ධන ඍන කචල් ඉවරයි.

  

6 , 10 විෂය නිර්දේශ වෙනස් වෙයි.

    ඔන්න ඉතින් අලුත් ආරංචියක් අරන් ආවා. 2015 වසරේ ඉඳලා 6 වසර හා 10 වසර විෂය නිර්දේශ වල පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා තියනවා. 6 වසරනම් ටිකක් අඩුවෙන්

සා/පෙළ ගොඩ යන්න. සම්භාවිතාව 1

   ඔන්න ඉතින් සා/පෙළ විභාගයත් ගොඩක් ළඟටම ඇවිත්. ඉතින් මේ හදන්නේ සම්භාවිතාව කොටසේ ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්තාර වලට අදාළ ගැටළු

සා / පෙළ ගොඩයන්න. ප්‍රස්තාර

  ඔන්න ඉතින් ගොඩදවසකට පස්සේ අයෙත් හිතුනා සා/ පෙළ ප්‍රස්තාර ගැන කතා කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රස්තාර අඳින්න කලින් පොඩි තැන

10 වසර වැඩ කාරයන්ට 1

  
    

6 වසර පොඩ්ඩන්ට 1

 
ඉතින් යාලුවනේ කොහොමද? අද මේ දෙන්න හදන්නේ 6  වසර ඉගෙන ගන්න පොඩ්ඩන්ට නිබන්ධනයක්. මේ නිබන්දනයේ; නිමානය හා සන්නිකර්ෂණය , කෝණ , සංඛ්‍යා රේඛාව යන

2017 නව පන්ති

2017 නව පන්ති
දෙසැම්බර් මස මුල සිට
Bloog එකේ පලවන ලිපි එසැනින් ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ගෙන්වාගැනීමට Follow sugathniroshana ලෙස සටහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. 

ජනප්‍රිය ලිපි

නව ලිපි ඊ මේල් මගින් ගෙන්වාගන්න